تبلیغات
دخی بی ادب - مطالب تیر 1396


Follow or Dashboard


~شـهر ادم کوچولو ها~
nastaran
نظرات() • شنبه 17 تیر 1396• 09:47 ق.ظ
سلام
خوبین؟خوشین؟سلامتین؟
حتما میپرسین من چرا الان کلاس نیستم
چون خواب موندم
بعـــله عوارض تا نـــصفه شب بــیدار مـوندنــم
بــه هر حـــال یـــه چـــیزی پـــیدا کـــردم

خیلــی بـاحال نـــیست؟؟؟
مــــن بــه ایـن فــکر افـتادم کـــه مـــاکت هــــا خــــیلی بـاحالـن
بــرای همــین دارم بـه ســاختـــن کلــکســیون مـــاکت فــکر مــــیکــــنم
شــما چـــی فکــــر می کنــــید؟؟؟
راسـتی سعـوال:
کــــدوم بـــهتـره؟
اینـــسـتا یـــا تـــلگرام
؟؟؟
اینستا تا فعلا 4
تلگرام تا فعلا 7
برای دیـــدن دیـــالوگ هـای بـــاب اســـفنجـی بــرو ادامـــه:)

Tsgs: