تبلیغات
دخی بی ادب - **مبهم**


Follow or Dashboard


**مبهم**
nastaran
نظرات() • جمعه 8 بهمن 1395• 12:54 ب.ظ
منـــــ
همونـــــــ
شخصیتـ مبهمـ
داستانمــــــــــ
کهـ یکـ دفعهـ
بدونـ اینکهـــــ بهــــــ کسیـــ بگهـــــ
قید همهــ چیو میزنهـــــــــ


مــــــــیـــــــــرهـــــ


Vintage24 PNG by HollaItsNash

Tsgs: