تبلیغات
دخی بی ادب - ترجمهــ آهنگ انریکهـــ "Heart Attack"


Follow or Dashboard


ترجمهــ آهنگ انریکهـــ "Heart Attack"
Bʟᴜʀʀʏғᴀᴄᴇ
نظرات() • پنجشنبه 18 شهریور 1395• 01:13 ق.ظ
اینو دوستم پیدا کرده :/

نمیدونم دروغه یا نهــ ولی میگه خودم ترجمش کردم :/

من میگم چجوری؟

میگه با هوشم :/

هر چند دروغه اگه منبع میدونین بگین

Loving you was easy
عشق ورزیدن به تو  آسون بود

Thought you'd never leave me yeah, yeah
فکرمیکردم هیچوقت منو ترک نمیکنی .
 
 
(چه خوش خیال بودم.)
(yeah, yeah اینجا به این معنیه)

Wrapped around my finger
See ya when I see ya, yeah, yeah
فکرکردم مثل موم تو دستمی ( همیشه دارمت )
همیشه جلو چشمی ... چه خوش خیال !
 

Now I'm hearing around
حالاازدورو بر به گوشم میرسه (میشنوم)

That you been running around
که این دور و برا میگردی

I didn't think I'd miss you
فکرنمیکردم دلم برات تنگ شه

Now I'm feeling like a fool
حالا احساس حماقت میکنم

Ooh, ooh
 


It hit me like a heart attack
When you finally left me, girl
وقتی که بالاخره گذاشتی و رفتی
تاثیرش مثل یه سکته ی قلبی بود(اونقدر که منو غافلگیرکرد)

I thought I'd never want you back
فکرمیکردم هیچوقت نمیخوام که برگردی

But I don't wanna live in a world without you
اما من تو دنیایی که تو توش نباشی نمیخوام باشم

I don't wanna live in a world without you
( اگه تو نباشی میخوام دنیا نباشه)

I don't wanna live in a world without you
( اگه تو نباشی میخوام دنیا نباشه)
 

Never really noticed
All the little things you did, you did
هیچوقت به کارای کوچیکی که انجام میدادی
درست حسابی دقت نمیکردم

Never bought you roses
هیچوقت برات گل رز نمیخریدم

Always was around my friends, my friends
همیشه با رفقام می پلکیدم ،با رفقام .
 

And now I'm hearing around
وحالا ازدورو بر به گوشم میرسه (میشنوم)

That you been running around
که این دور و برا میگردی

I didn't think I'd miss you
فکرنمیکردم دلم برات تنگ شه

Now I'm feeling like a fool
حالا احساس حماقت میکنم

Ooh, ooh
 


It hit me like a heart attack
When you finally left me, girl
وقتی که بالاخره گذاشتی و رفتی
تاثیرش مثل یه سکته ی قلبی بود(اونقدر که منو غافلگیرکرد)
 

I thought I'd never want you back
فکرمیکردم هیچوقت نمیخوام که برگردی

But I don't wanna live in a world without you
اما من تو دنیایی که تو توش نباشی نمیخوام باشم

I don't wanna live in a world without you
( اگه تو نباشی میخوام دنیا نباشه)

I don't wanna live in a world without you
( اگه تو نباشی میخوام دنیا نباشه)


Never should've let you slip away
نباید میذاشتم ازدستم بری

Living in a world that's turned to grey
توی این دنیای خاکستری باقی بمونم

Little did I know it hurt so bad
حالیم نبود . خیلی عذاب کشیدم

Oh, oh
ای داد ... ای بیداد :))
 

'Cause it hit me like a heart attack
When you finally left me, girl
 
چون تاثیرش مثل یه سکته ی قلبی بود(اونقدر که منو غافلگیرکرد)،
وقتی که بالاخره گذاشتی و رفتی
 
 
I thought I'd never want you back
فکرمیکردم هیچوقت نمیخوام که برگردی

But I don't wanna live in a world without you
اما من تو دنیایی که تو توش نباشی نمیخوام باشم

I don't wanna live in a world without you
( اگه تو نباشی میخوام دنیا نباشه)

I don't wanna live in a world without you, no oh
( اگه تو نباشی میخوام دنیا نباشه)

I don't wanna live in a world without you, no oh
( اگه تو نباشی میخوام دنیا نباشه)

I don't wanna live in a world without you
( اگه تو نباشی میخوام دنیا نباشه)


And now I'm hearing around
وحالاازدورو بر به گوشم میرسه (میشنوم)

That you been running around
که این دور و برا میگردی

I didn't think I'd miss you
فکرنمیکردم دلم برات تنگ شه

Now I'm feeling like a fool
حالا احساس حماقت میکنم

Ooh, ooh

 


http://s4.picofile.com/file/8171039934/ggwwwww.jpg


Tsgs: