تبلیغات
دخی بی ادب - **عقرب**


Follow or Dashboard


**عقرب**
nastaran
نظرات() • پنجشنبه 21 مرداد 1395• 10:18 ب.ظ
┌∩┐(◣_◢)┌∩┐  منـ ـ ـ  ┌∩┐(◣_◢)┌∩┐
(‡▼益▼)    یـ ـ ـه عــــــ ـــــــــــــ ـــقــــ ــــــــربــــ ـــــــــــ دارمـ ـ ـ    (‡▼益▼)
(¬_¬)    کـ ـ ـه اسـ ـ ـمـ ـ ـشـ ـ  زبـ ـ ـ.ونـ ـ ـه   (¬_¬)
(╬ Ò﹏Ó)   اگـ ـ ـ ـه نـ ـ ـ یـ ـ شـ ـ   نـ ـ ـ خـ ـ ـ وردیـ ـ ـ    (╬ Ò﹏Ó)
(;⌣̀_⌣́)   بـ ـ ـ ـ دون حـ ـ ـسـ ـ ـش نـ ـ ـبـ ـ ـودهـ ـ ـ    (;⌣̀_⌣́)

Tsgs: